Záväzkové právo


V našej advokátskej kancelárii Vám vieme pomôcť aj so záväzkovým právom. Záväzkové právo je právny vzťah na základe ktorého vzniká veriteľovi právo na plnenie (pohľadávka) a dlžníkovi povinnosť plniť (záväzok).

Naše pôsobenie sa zaoberá v oblasti: 

 • vzniku záväzku
  • z právnych zmlúv a vyplývajúcich úkonov
   • vypracovanie kúpno - predajných zmlúv
   • vypracovanie darovacie zmluvy
   • vypracovanie zmluvy o dielo
   • vypracovanie nájomnej zmluvy
   • vypracovanie zmluvy o skončení nájmu
   • vypracovanie záložných zmlúv

  • zo spôsobenej škody a bezdôvodne obohatenie
   • poradenstvo týkajúce sa legislatívy a zákonov

  • záväzky týkajúce sa dedičského konania
   • poradenstvo v oblasti dedičského konania alebo jeho príprave
   • konzultácie k vypracovaniu závetu alebo vypracovanie listiny o vydedení
   • vypracovanie dohôd medzi dedičmi

  • iné

Máte už vypracovanú zmluvu? Môžeme Vám ku skontrolovať aby ste mali všetko v rámci legislatívy a právne správne.

Máte otázku?