Zápis konečného užívateľa výhod


Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra je povinný a platí pre takmer všetky firmy.

Konečného užívateľa výhod musia zapísať do príslušných registrov:

  • právnické osoby, ktoré sú zapísané do obchodného registra a nie sú subjektom verejnej správy ani eminentom cenných papierov, ktoré sú prijaté na regulovanom trhu.  
  • neziskové organizánie poskytujúce všeobecne prospešné služby
  • neinvestičné fondy a nadácie

 

Lehota na zápis konečného užívateľa výhod:

  • spoločnosti, ktoré boli zapísané do obchodného registra do 31.10.2018 musia zapísať konečného užívateľa výhod do 31.12.2019
  • spoločnosti, ktoré boli zapísané do obchodného registra od 1.11.2018 musia zapísať konečného užívateľa výhod už pri prvozápise firmy do obchodného registra

 

Cena: 50 EUR

Máte otázku?