Zastupovanie pred súdom


Odborné zastúpenie je základom pre každý úspešný súdny spor. Pomôžeme Vám pred podaním žalôb, odvolaní alebo aj návrhov, objasníme riziká, ktoré môžu vzniknúť (premlčanie nároku) a informujeme Vás o silných a slabých stránkach Vašej pozície.  

 
Ponúkame zastupovanie pred súdom akéhokoľvek stupňa, vypracovanie súdnych podaní (platobných rozkazov, žalôb a odvolaní).  

Pomôžeme Vám vytvoriť vzory žalôb presne pre Vás, keďže neodporúčame používať vzory internetu zdarma. Aj použitím týchto žalôb a neprekonzultovaním s advokátom sa môžete vystavovať riziku. 

Môžeme pre Vás urobiť nasledovné:

  • zastupovanie v priebehu súdneho sporu
  • vypracovanie žalôb a návrhov
  • vypracovanie odvolaní a dovolaní
  • vypracovanie ústavných sťažností
  • zastupovanie pred štátnymi orgánmi
  • vyjadrenie k podaniam protistrany
  • zúčastníme sa na pojednávaniach

 

Cena: závisí od predmetu sporu

Máte otázku?