Register partnerov verejného sektora


Register partnerov verejného sektora je zákonom ustanovený zoznam údajov o partneroch verejného sektora.

Partnerom verejného sektora je fyzická osoba a právnická osoba, ktorá prijíma od štátu, samosprávy a iných subjektov verejného sektora peňažné plnenie alebo majetok nad zákonom určený limit.

Ponúkame zápis partnerov verejného sektora do registra partnerov verejného sektora.

Máte otázku?