Právo nehnuteľností 


Venujeme sa aj poskytovaniu právnych služieb v oblasti kúpno-predajných zmlúv alebo iných zmlúv, poradenstvu pri kúpe/predajú nehnuteľnosti, zrušeniu bezpodielového spoluvlastníctva, poradenstvu pri výstavbe rodinných domov a projektov, službe alebo možnosti autorizácie zmluvy advokátom. 

 

Vieme Vám pomôcť s/so

    • vypracovaním a kontrolou kúpno - predajných zmlúv nehnuteľností 

    • vypracovaním a kontrolou zmluvy o budúcej kúpnej zmluve

    • vypracovaním a kontrolami záložných zmlúv

    • vypracovaním a kontrolou iných zmlúv - kontaktujte nás 

    • zrušenie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam a jeho vyporiadanie

    • právnym poradenstvom v oblasti práva nehnuteľností 

    • riešenie sporov pri činnostiach súvisiacich s nehnuteľnosťami

Okrem iného poskytujeme aj právne poradenstvo v oblasti nehnuteľností a veľmi radi s Vami prekonzultujeme Vaše zmluvy.  

Máte otázku?