Konkurzné právo


Naša pôsobnosť je aj v rámci konkurzného práva.

Na Vašu žiadosť Vám vieme vypracovať Vaše návrhy na vyhlásenie konkurzu, právne poradenstvo v insolvenčnom práve, prihlasovanie pohľadávok do konkurzu alebo reštrukturalizácie, zastupovanie veriteľov v konkurznom konaní a zastupovanie v konaniach vyvolaných a súvisiacich s konkurzom a reštrukturalizáciou.

 

Máte otázku?