Založenie a.s.

 

Založenie akciovej spoločnosti je v značnej miere veľmi podobné ako zakladanie spoločnosti s ručeným omedzením, až na niekoľko rozdielov:

- Ak je len jeden zakladateľ a.s. môže táto osoba byť len právnickou osobou.

- Ak akciovú spoločnosť zakladá jen jeden zakladateľ, na založenie je potrebná zakladateľská listina.

- V prípade viacerých zakladateľov sa zakladá zakladateľská zmluva. Táto zmluva musí byť spísaná formou notárskej zápisnice.

- Hodnota základného imania akciovej spoločnosti je určená na minimálne 25 000 €.

 

Cena: 900 EUR

Máte otázku?